Skip to content Skip to navigation

Studentska online sekcija CECIIS 2019 promovirana na nacionalnoj Televiziji Albanija

Studentska online sekcija koja je održana u okviru ovogodišnje FOI-jeve znanstvene konferencije Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS 2019) promovirana je na nacionalnoj Televiziji Albanija. Više informacija i televizijski prilog možete pogledati u nastavku.

U sklopu emitiranog tv priloga naglašena je suradnja albanskog Sveučilišta Shkodra, privatnog Sveučilišta Luarasi Tirana i Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

U razgovor za Televiziju Albanija putem Skype-a su se uključile i dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep te voditeljica Studentske sekcije CECIIS konferencije izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš.

PRILOG NACIONALNE TELEVIZIJE ALBANIJA