Skip to content Skip to navigation

Studentska sekcija okupila 11 radova studenata na CECIIS-u

Ovogodišnja Studentska sekcija, organizirana u sklopu međunarodne konferencije CECIIS 2022, okupila je 11 mladih istraživača. Studentska sekcija održana je prvog dana konferencije, u srijedu 21. rujna. Teme njihova istraživanja nisu vezane samo uz korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, već i uz širok raspon interdisciplinarnih područja.

Pozitivna motivacija i kvalitetna istraživanja pripremljena u okviru 12. Studentske online sekcije doprinijeli su afirmaciji mladih u području interdisciplinarnih tema. Studenti su pokazali zrelost i kritično promišljanje u odnosu na aktualne teme. Razgovaralo se o mogućem podizanju kvalitete komuniciranja uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, uključivanju podzastupljenih skupina, karijernom razvoju i suradnji sa širom društvenom zajednicom.

Voditeljice Studentske sekcije su prof. dr. sc. Victoria Appatova sa Sveučilišta Cincinnati u Sjedinjenim Američkim Državama i prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš s FOI-ja. Ovo događanje predstavlja vjetar u leđa za daljnje uključivanje studenata u znanstvene i profesionalne sfere društva.