Skip to content Skip to navigation

Rokovi za završetak studija u akademskoj godini 2020./2021.

Objavljeno: 27.08.2021
rokovi za završetak studija ak.god. 2021-2022

Studenti koji žele završiti studij u akademskoj godini 2020./2021. trebaju najkasnije do 20. rujna 2021. godine do 13:00 sati imati položene sve ispite te potvrđenu izjavu o izvornosti i predaji finalne verzije završnog / diplomskog rada (u sustavu FOI Radovi - korak 9. u proceduri). Završni / diplomski rad treba biti obranjen do 30. rujna 2021.

Mole se studenti da pročitaju proceduru te na vrijeme obave sve korake kako bi do zadanog roka mogli potvrditi predaju finalne verzije rada. Potrebno je uzeti u obzir da koraci 6.-8. možda neće moći biti obavljeni u jednom danu.