Skip to content Skip to navigation

Rokovi za završetak studija u akademskoj godini 2021./2022.

Studenti koji žele završiti studij u akademskoj godini 2021./2022. trebaju najkasnije do 19. rujna 2022. do 14.00 sati imati položene sve ispite te u sustavu FOI Radovi potvrđene izjave o izvornosti i predaji finalne verzije završnog / diplomskog rada (9. korak u proceduri). Rad mora biti obranjen do 30. rujna 2022.

Mole se studenti da pročitaju proceduru te na vrijeme obave sve korake kako bi do zadanog roka mogli potvrditi predaju finalne verzije rada. Potrebno je uzeti u obzir da će za korake 6.-9. možda biti potrebno nekoliko dana.