Skip to content Skip to navigation

Promocija sveučilišnog udžbenika „Marketing - od papirusa do chatbota“ autora prof. dr. sc. Damira Dobrinića

Pozivamo vas na promociju sveučilišnog udžbenika „Marketing - od papirusa do chatbota“ autora prof. dr. sc. Damira Dobrinića, koja će se održati u četvrtak, 1. lipnja 2023. godine u 9:00 sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

Knjiga je strukturirana u 22 poglavlja, u kojima se na 603 stranice sistematiziraju spoznaje oko korištenja novih tehnologija u području marketinga, te kako one utječu na transformaciju temeljnih (klasičnih) ideja marketinga.

Sažetak

Sveučilišni udžbenik Marketing – od papirusa do chatbota predstavlja opsežno djelo kojim se željelo zaokružiti danas aktualno i vrlo dinamično područje digitalnog marketinga. Koncepcijski je fokusirano na primjenu novih tehnologija u marketingu i nastoji u tom kontekstu pojasniti transformaciju dosadašnjeg tzv. tradicionalnog marketinga u digitalni. U tu je svrhu sadržaj oblikovan na način da pokriva tri osnovna međusobno povezana područja. Prvo uključuje osnove marketinga, direktni marketing i CRM, drugo digitalni marketing, a treće primjenu novih tehnologija u marketingu.

Ovakvom koncepcijom udžbenika nastojalo se, s obzirom na različita marketinška predznanja, studentima omogućiti uvid u cjelokupnu marketinšku teoriju nužnu za lakše razumijevanje digitalnog marketinga i svih njegovih oblika i aktivnosti djelovanja.

Nove tehnologije radikalno mijenjaju život ljudi i dosadašnje marketinške paradigme, što se i odabirom naslova ovog djela željelo naglasiti. Veliki podaci, umjetna inteligencija, Internet stvari, virtualna i proširena stvarnost, Blockchain… tehnologije su od izrazite važnosti i za marketing te bez njihovog pojašnjenja i stavljanja u kontekst daljnjeg razvoja marketinga ovo djelo ne bi bilo potpuno. Poseban naglasak daje se velikim podacima i umjetnoj inteligenciji kao predvodnicima u kreiranju novim poslovnih i marketinških modela. 

S obzirom na koncept ovog sveučilišnog udžbenika on će sasvim sigurno biti od koristi i studentima i stručnjacima, ali i nastavnicima koji u svom radu više ili manje dodiruju ovu temu. Za sve ostale koje zanima još donekle tajnovit svijet digitalnog marketinga i praktične primjene novih tehnologija u marketingu ovaj udžbenik može biti zanimljivo i poučno štivo.

Ovdje se nalazi poveznica na detalje sadržaja.

PREDGOVOR

Ljubazno Vas molimo da svoj dolazak potvrdite do 29. svibnja 2023. godine do 12:00 sati putem poveznice.

*Knjiga se može naručiti putem FOI Shop-a.