Skip to content Skip to navigation

Produljen rok za Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Objavljeno: 18.03.2020

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020. Rok za prijavu na natječaj je produljen do 30. lipnja 2020. godine. Više o natječaju pročitajte u nastavku.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 1. srpnja 2020. Prigodom svečane dodjele Nagrade bit će organizirana i izložba postera na kojoj će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.

Tekst Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade (.pdf)

Odluka rektora - produljenje roka za prijavu Rektorove nagrade

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade 2020.