Skip to content Skip to navigation

Natječaji za upis na poslijediplomske studije

Objavljeni su natječaji za iskaz interesa studenata za upis na Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti i upis na Poslijediplomske specijalističke studije (1) Menadžment poslovnih sustava, (2) Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava i (3) Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba. Natječaji su otvoreni do 30.09.2011. godine.

Prijavi  na  natječaj  za  upis  na  poslijediplomske studije treba priložiti:

  • ovjerene  prijepise  (preslike)  diplome  i  svjedodžbe dodiplomskog studija
  • ovjereni  prijepis  ocjena  dodiplomskog  studija  iz  svih predmeta (samo pristupnici koji nisu završili dodiplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  • životopis
  • rodni list i dokaz o državljanstvu
  • Kontakt: pdsreferada@foi.hr, 042 390 808.

    natječaji poslijediplomski studiji