Skip to content Skip to navigation

Objavljen Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za upis studenata na Poslijediplomske specijalističke studije Menadžment poslovnih sustavaUpravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava i E-učenje u obrazovanju i poslovanju. Više informacija pročitajte u nastavku.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za upis studenata na Poslijediplomske specijalističke studije

  • Menadžment poslovnih sustava (završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta poslovnih sustava, univ. spec. oec.)
  • Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava (završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, univ. spec. inf.)
  • E-učenje u obrazovanju i poslovanju (završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica E-učenja u obrazovanju i poslovanju, univ. spec. inf.)

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj podnosi se u Referadu za poslijediplomske studije, Pavlinska 2, 42000 Varaždin (osobno ili poštom), a potrebno joj je priložiti:

  1. ovjerene prijepise (preslike) diploma i svjedodžbi završenih diplomskih (ili dodiplomskih)  studija (za diplome i svjedodžbe stečene izvan Hrvatske rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od strane nadležnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/)
  2. ovjereni prijepis ocjena svih predmeta završenih diplomskih (ili dodiplomskih) studija ili dopunske isprave o studiju (samo pristupnici koji nisu završili studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  3. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  4. rodni list i dokaz o državljanstvu, ili odgovarajuće isprave za strance
  5. životopis

Rok za prijavu na Natječaj je 28. veljače 2021. godine.

Cijena poslijediplomskih specijalističkih studija Menadžment poslovnih sustgava i Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava je 35.000,00 kn.

Cijena poslijediplomskog specijalističkog studija E-učenje u obrazovanju i poslovanju je 25.000,00 kn.

UVJETI UPISA

Na studij Menadžment poslovnih sustava (MPS) mogu se izravno upisati pristupnici koji su završili diplomski studij Fakulteta s prosječnom ocjenom 3,5 i višom. Također se mogu upisati i pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij u trajanju od osam semestara, sveučilišni preddiplomski studij u trajanju od šest semestara + sveučilišni diplomski studij u trajanju od četiri semestara. Odgovarajući sveučilišni dodiplomski, odnosno diplomski studij je svaki studij na kome se izučavaju sadržaji iz znanstvenog polja informacijskih i ekonomskih znanosti.

Na studij Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustav (USRIS) mogu se izravno upisati pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti u trajanju od osam semestra i imaju 300 ECTS bodova s prosječnom ocjenom 3,5 i višom. Odgovarajući sveučilišni diplomski studij je svaki studij na kome se izučavaju sadržaji iz znanstvenih polja informacijskih i računalskih znanosti.

Na studij E-učenje u obrazovanju i poslovanju (EUOP) mogu se izravno upisati pristupnici koji su:

  • završili sveučilišni dodiplomski ili sveučilišni diplomski studij na nekom od fakulteta u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji
  • završili sveučilišni dodiplomski ili sveučilišni diplomski studij na nekom do fakulteta u inozemstvu izvan Europske unije, a diploma im je priznata u Republici Hrvatskoj; isti su dužni o svome trošku pribaviti i nakon prijave, ukoliko to nisu učinili ranije, dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na poslijediplomski specijalistički studij.

Kontakt osoba za dodatne informacije o studijima ili natječaju:

Lea Friščić, mag. oec.

voditeljica referade za poslijediplomske studije

Pavlinska 2, 42000 Varaždin

tel. 042/390-804

e-mail: lea.friscic@foi.hr ili pdsreferada@foi.hr