Skip to content Skip to navigation

Prijave na BaSoTI Young Scientists konferenciju

Obavještavamo vas o održavanju BaSoTI Young Scientists konferencija na Tehničkom sveučilištu u Tallinnu. Datum održavanja konferencija je 1. i 2. kolovoz 2016. Organizatori posebno pozivaju studente na doktorskim studijima da se prijave.

Istovremeno se održavaju dvije konferencije interesantne mladim istraživačima iz područja kompjuterskih znanosti:  

 1. Baltic Young Scientists Conference – General Track (applied computer science)

Objava rezultata je važan dio istraživačkog rada. No potrebno je neko vrijeme za učenje tog procesa, za privikavanje na „peer reviewing“ i diskusije na konferencijama.Ova konferencija predstavlja priliku za mlade znanstvenike iz područja ICT-a da predstave svoju prvu akademsku tezu ili seminarski rad na međunarodnom događaju, prime feedback od strane reviewera i priliku da objave prvu publikaciju.Konferencija pozdravlja sve radove iz područja primjenjene kompjutorske znanosti. Rad može sadržavati originalno istraživanje ili pregled i treba biti razumljiv prosječnom znanstveniku iz područja ICT-a na razini diplomskog studija. Sudionici će imati priliku pripremiti rad za objavu u zborniku s konferenciju te u njega uključiti feedback dobiven na konferenciji.Smjernice za prijavu:

 • potrebno je predati prošireni sažetak ili puni rad koji ne prelazi dužinu od 10 stranica
 • sve prijave će biti ocijenjene od strane najmanje 2 ocjenjivača
 • istraživači se potiču da svoj rad pošalju elektronskim putem kroz http://basoti2016.dennisboldt.de

Rok za dostavu sažetaka je 1. lipnja. Više informacija je dostupno na poveznici:http://basoti.uni-rostock.de/index.php?id=1116 

 1. Baltic Young Scientists Conference - Track on Digital Forensics

Sve se više podataka sprema u digitalnom obliku na raznim vrstama uređaja. U mnogim situacijama mora se izvesti forenzička analiza kako bi se podacima moglo pristupiti ili ponovo pristupiti. Cilj ove konferencije jest prezentiranje novih tehnologija, razmjena iskustva i poticanje diskusije o forenzičkim tehnologijama, pitanjima privatnosti naspram forenzike i društvenom učinku forenzike.Ova konferencija namijenjena je radovima koji se bave (no nije ograničena na ta područja):

 • Forenzika mobilnih uređaja
 • Forenzika kućne elektronike
 • Forenzika auto-elektronike
 • Forenzika sustava za automatizaciju kuća
 • Forenzike na društvenim medijima
 • Forenzike na profilima na društvenim mrežama
 • Praćenje lokacije
 • Živa mrežna forenzika
 • Pravna pitanja forenzike
 • Anti-forenzika i tehnologije pospješivanja privatnosti
 • Rudarenje podataka u kontekstu digitalne forenzike

Smjernice za prijavu:

 • Potrebno je predati prošireni sažetak ili pune rad koji ne prelazi dužinu od 10 stranica
 • Sve prijave bit će ocijenjene od strane najmanje 2 ocjenjivača
 • Istraživači se pozivaju da prijave svoje radove elektroničkim putem na http://basoti2016.dennisboldt.de