Skip to content Skip to navigation

Natječaj - mladi istraživač/stručnjak

Objavljeno: 03.09.2021
FOI natječaj mladi istraživač

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK na projektu „IRI-CSTI - Razvoj CSTI platforme za dohvat i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka“ na određeno vrijeme od 3 mjeseca uz mogućnost zapošljavanja do kraja projekta (30.06.2023.) u Centru za forenziku, biometriju i privatnost.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

Objavljuje

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK na projektu „IRI-CSTI - Razvoj CSTI platforme za dohvat i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka“ na određeno vrijeme od 3 mjeseca uz mogućnost zapošljavanja do kraja projekta (30.06.2023.) u Centru za forenziku, biometriju i privatnost.

Opis poslova Mladog istraživača/stručnjaka:

 • sudjeluje u istraživanju na znanstvenim, stručnim ili drugim projektima
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada po nalogu Uprave Fakulteta, voditelja projekta ili voditelja Centra
 • može sudjelovati u izvođenju nastave

Uvjeti:

 • preddiplomski ili diplomski studij društvenog ili interdisciplinarnog područja (informatika, forenzika)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • iskustvo rada u području biometrije i/ili forenzike

Dodatna znanja:

 • prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine
 • iskustvo rada u timu
 • poznavanje znanstveno-istraživačkog procesa / upisan doktorski studij

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • motivacijsko pismo (motiv za prijavu na natječaj te opis kompetencija i znanja navedenih pod „Uvjeti“ i „Dodatna znanja“)

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA MLADOG ISTRAŽIVAČA/STRUČNJAKA IRI CSTI“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.