Skip to content Skip to navigation

Početak nastave za 8. generaciju studenata specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava

U Varaždinu, 22. studenog 2013. g., na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu počela je nastava za osmu generaciju studenata upisanih na poslijediplomski specijalistički studij Menadžment poslovnih sustava.

Voditelj studija je prof.dr.sc. Tihomir Hunjak koji je i održao prvo predavanje na predmetu Kvantitativne metode u menadžmentu. Također, prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, dekan Fakulteta studentima je poželio uspjeh u stjecanju novih specijalističkih znanja i vještina. Poslijediplomski specijalistički studij MPS namijenjen je svima koji žele steći nova znanja iz područja vođenja i upravljanja suvremenim poslovnim sustavima, svima koji žele razumjeti međusobne veze organizacije, poslovanja, menadžmenta i utjecaja suvremenih ICT, a stečena znanja primijeniti u rješavanju poslovnih problema. Nastavni program studija prilagođen je potrebama praćenja aktualnog razvoja suvremenih menadžerskih tehnika u upravljanju poduzećima. U izvođenju nastavnog programa sudjeluju ugledni hrvatski stručnjaci koji su svojim znanjem i iskustvom na raspolaganju studentima sve do izrade završnog specijalističkog rada. 

Studij traje 3 semestra, a završetkom studija stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta poslovnih sustava, odn. skraćenim nazivom univ.spec.oec menadžmenta poslovnih sustava.

Kontakt osoba:

Doc.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa, tajnica poslijediplomskog specijalističkog studija MPS (marina.klacmer@foi.hr)