Skip to content Skip to navigation

Otvoren natječaj za odlazak na Erasmus+ stručnu praksu u ljetnom semestru 2017./18.

Objavljeno: 07.11.2017

Sveučilište u Zagrebu je objavilo 2. krug natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za period od 2. siječnja 2018. do 30. rujna 2018. Rok za prijave je 24. studenoga 2017.

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 2. siječnja 2018. do 30. srpnja 2018.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2018.

Rok za prijave: 24.11.2017.

Tekst natječaja i dokumentacija nalaze se na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201718-2/

Student stručnu praksu u inozemstvu pronalazi sam ili uz pomoć Ureda za međunarodnu suradnju FOI-ja ili nastavnika. Praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci. Praksu je moguće odrađivati u zemljama EU + Island, Norveška, Lihteštajn, Turska, Makedonija.  Više informacija nalazi se u prezentaciji te u digitalnom vodiču kroz mogućnosti za međunarodnu razmjenu za FOI studente pod nazivom "Zašto, kako i kamo otići na razmjenu?"

Zainteresirani studenti mogu se javiti Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (mailom na international@foi.hr, osobno u kabinet 56, FOI 1, 1. kat ili telefonski na 042 390 826).

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.