Skip to content Skip to navigation

Objavljen Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za studente u ak. godini 2017./18. – 1. krug

Objavljen je 1. krug natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za period od 3. srpnja 2017.- 1. siječnja 2018. Rok za prijave je 29. svibnja 2017. godine (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. = 1. KRUG

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 3. srpnja 2017. do 1. siječnja 2018. (dodatni preduvjet: najraniji početak mobilnosti minimalno 1,5 mjesec od datuma dostave prijavne dokumentacije).  Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2018.

Napominjemo studentima Fakulteta organizacije i informatike koji su zainteresirani za obavljanje Erasmus+ stručne prakse u inozemstvu iduće akademske godine (ili tijekom ljeta) da se jave Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (osobno: FOI1, 1. kat, soba 56, pokraj dv. 4, mail: international@foi.hr, tel: 042 390 826).

Napomena:

Obavještavamo studente kako smo izradili vodič kroz mogućnosti za međunarodnu razmjenu za FOI studente pod nazivom "Zašto, kako i kamo otići na razmjenu?" Vodič sadrži korisne informacije o destinacijama na koje studenti mogu na Erasmus, praksi u inozemstvu, postupku prijave, odgovore na česta pitanja i nedoumice, te mnoštvo drugih informacija.

Digitalnu verziju vodiča možete pronaći na web stranicama FOI-ja, ovdje.

Tiskanu verziju Vodiča možete dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (FOI1, 1. kat, soba 56 - pokraj dv. 4).