Skip to content Skip to navigation

Održan 2. Dan karijera na Fakultetu organizacije i informatike

U srijedu, 8. svibnja 2013. na Fakultetu organizacije i informatike održan je drugi Dan karijera pod nazivom „Moj prvi posao“.

Dan karijera organizira se kako bi pomogao studentima u što boljem predstavljanju na tržištu rada te pronalasku željenog radnog mjesta u skladu s vlastitim interesima, znanjem i kompetencijama stečenima tijekom studija. Organizirao ga je Centar za podršku studentima i razvoj karijera FOI-a, koji je prvi takav centar na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Program je započeo Okruglim stolom na temu „Kompetencije za zapošljavanje prvostupnika i magistara struke“ kojeg su moderirali prof.dr.sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu, i prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, dekan FOI-a. Sudionici Okruglog stola bili su predstavnici FOI-a, djelatnici i studenti, te predstavnici poslodavaca i donositelja politika zapošljavanja. Glavna tema je bila Hrvatski kvalifikacijski okvir te razlikovanje i prepoznavanje kompetencija prvostupnika i magistara na tržištu rada. Zaključak Okruglog stola je kako bi svi uključeni trebali preuzeti odgovornost u svom području da Bolonjski proces i Hrvatski kvalifikacijski okvir doista zažive, kako donositelji odluka, fakulteti i sveučilišta, tako i poslodavci, ali na kraju krajeva i sami studenti.

U panel diskusiji „Prvi posao nakon diplome“ uvodne prezentacije održale su Jasenka Hutinski, pročelnica HZZ-a Varaždin te Lana Načinović s Instituta za razvoj tržišta rada. Gospođa Hutinski održala je prezentaciju pod nazivom „Stanje na tržištu rada“ u kojoj se osobito osvrnula na nove mjere zapošljavanja HZZ-a, te na zapošljivost informatičara i ekonomista. Gospođa Načinović prezentirala je rezultate istraživanja „Mladi na tržištu rada“ koje je 2012. godine proveo Institut za razvoj tržišta rada u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske, portalom Moj posao i tvrtkom Selectio.

U samoj panel diskusiji sudjelovali su i Mirna Rotim, voditeljica Odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u APIS IT-u d.o.o., Mladen Amidžić Predsjednik Uprave Trilixa d.o.o., Ivana Momčilović Zelenika, vodeći specijalist za razvoj, obrazovanje i regrutiranje u kompaniji INA d.d. te Libor Weiser, predsjednik upravnog odbora Finese Credos d.d. Moderatorica diskusije bila je doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep, prodekanica za poslovanje FOI-a. Glavne teme rasprave bile su razvoj poslovnih karijera mladih kadrova (osobito prvostupnika i magistara informatike i ekonomike poduzetništva) te suradnja privatnog sektora i akademske zajednice. Raspravljalo se i o Vladinoj mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Na panel diskusiji namijenjenoj prvenstveno studentima pod nazivom „Moja karijera nakon FOI-a“ sudjelovali su bivši studenti FOI-a: Sanja Dujmović – specijalist za razvoj informacijskih sustava, HT d.d., Tomislav Uroić – SAP konzultant, Knauf Insulation d.o.o., Miro Višić – direktor prodaje, Info Novitas d.o.o., Matija Tomašković – direktor, Evolva d.o.o. i Marko Breljak – voditelj prodaje i razvoja, Conceptus Publica d.o.o. i Davor Nikolić - Enterprise Modernization Sales Leader iz IBM-a. Uspješni bivši studenti FOI-a govorili su o vlastitim iskustvima traženja posla i zapošljavanja, odnosu s poslodavcima i napretku u karijeri, ali i o studentskim i fakultetskim aktivnostima koje su im pomogla u osobnom i profesionalnom razvoju. Diskusiju je moderirala Katarina Pažur, mag. inf., voditeljica Centra za podršku studentima i razvoj karijera na FOI-u.

Odaziv studenata, poslodavaca i alumnija te činjenica da se tražila stolica više, najbolji su pokazatelj interesa za ovo događanje i poticaj da ono postane tradicija – vidimo se na Danu karijera iduće godine! :-)

Fotografije