Skip to content Skip to navigation

Objavljeni su preliminarni rasporedi nastave

Objavljeno: 16.02.2021

Objavljeni su preliminarni rasporedi u ljetnom semestru za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te za stručni studij PITUP Varaždin. Studenti će biti raspoređeni u grupe nakon završetka upisa u ljetni semestar (26.-27. veljače). Nastava na svim studijima počinje 01. ožujka 2021. godine.

S obzirom da su upisi u još u tijeku, studenti će biti raspoređeni u grupe nakon završetka upisa u ljetni semestar (26.-27. veljače).

Raspored nastave objavljen je u aplikaciji  Nastava.

Raspored za 4. ciklus nastave u PITUP centrima (Križevci, Sisak, Zabok) bit će objavljen naknadno.

Nastava na svim studijima počinje 01. ožujka 2021. godine.