Skip to content Skip to navigation

Objavljeni rezultati natječaja za Erasmus+ studijski boravak studenata u ak. godini 2018./19.

Objavljeno: 12.04.2018

Sveučilište u Zagrebu je objavilo rezultate natječaja za Erasmus+ studijski boravak studenata u 2018./19. 

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2018./19.

Rezultati prijave za slabiji socioekonomski status ak.god. 2018./19.

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Rok za odustanak je 15. svibnja 2018. (za zimski semestar) i 05. rujna 2018. (za ljetni semestar).

Čestitamo svim studentima Fakulteta organizacije i informatike koji su se prijavili za Erasmus+ studijski boravak u 2018./19. i ostvarili pravo na stipendiju!

Molimo buduće Erasmus studente da pažljivo pročitaju rezultate natječaja te slijede upute. Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja će sa studentima održati nekoliko informativnih i pripremnih sastanaka, o terminima će studenti biti obaviješteni putem e-maila.

                                                                                                                                              Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja