Skip to content Skip to navigation

Objavljen je treći bilten projekta E-DigiLit

Objavljeno: 15.07.2021
E-digilit logo

Erasmus+ projekt E-DigiLit – Unapređenje digitalne pismenosti studenata na sveučilištima (E-DigiLit) kojeg na Fakultetu organizacije i informatike vodi prof. dr. sc. Valentina Kirinić, a članovi projektnog tima su prof. dr. sc. Dragutin Kermek, prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš, dr. sc. Matija Novak, mr. sc. Lana Škvorc te izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavio je treći bilten sa novostima i aktivnostima na projektu.

Projekt je u dvadeset i trećem mjesecu provedbe od ukupno trideset, što znači da je mnogo aktivnosti već provedeno, te se ide prema finalizaciji projektnih rezultata.

Bilten možete preuzeti na http://edigilit.eu/hr/e-bilten-3/, a više o projektu možete pročitati na http://edigilit.eu/hr/home-page-hr/.