Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Tena Jagačić, mag. oec.

Objavljeno: 19.03.2021

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu), obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Tena Jagačić, mag. oec.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu), obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 18. ožujka 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Tena Jagačić, mag. oec.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

D E K A N I C A:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.