Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata - Mateja Minđek

Objavljeno: 03.05.2021

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca (zamjena za nenazočnu djelatnicu), obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Mateja Minđek, mag. oec.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

 

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca (zamjena za nenazočnu djelatnicu), obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Mateja Minđek, mag. oec.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

D E K A N I C A:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep