Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Maja Cerjan, mag. educ. inf.

Objavljeno: 20.09.2021
Slika ureda i računala

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (m/ž), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu), obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Maja Cerjan, mag. educ. inf.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (m/ž), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu), obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 16. rujna 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Maja Cerjan, mag. educ. inf.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.