Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Marko Peras

Objavljeno: 31.10.2018

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz mreže računala, arhitekturu računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran Marko Peras.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz mreže računala, arhitekturu računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 30. listopada 2018. godine, na navedeno radno mjesto odabran Marko Peras.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu. Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

                                                                                                                                                         D E K A N:

                                                                                                                                            Prof. dr. sc. Neven Vrček, v.r.