Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Elvis Popović, mag. inf.

Objavljeno: 18.06.2021

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanu uz mreže računala, arhitekturu računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabran Elvis Popović, mag. inf.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanu uz mreže računala, arhitekturu računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije, obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 17. lipnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabran Elvis Popović, mag. inf.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.