Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – dr. sc. Jasminka Dobša

Objavljeno: 27.03.2019

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili polje ekonomija, ili u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Jasminka Dobša.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

 

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili polje ekonomija, ili u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 26. ožujka 2019. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Jasminka Dobša.

 

 

                                                                          D E K A N:

                                                           Prof. dr. sc. Neven Vrček, v. r.