Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor tri nastavnika i pet suradnika

Objavljeno: 27.07.2018
Aktivan do:
26.08.2018

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor tri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto profesora za područja društvenih znanosti te za izbor suradnika u području prirodnih znanosti i četiri suradnika za područje društvenih znanosti.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze znanja, upravljanje znanjem i formalne metode na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili za područje društvenih znanosti, polje ekonomija ili za područje prirodnih znanosti, polje matematika za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode
  3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo
  4. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz programiranje i baze podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti.
  5. za izbor jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode
  6. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za organizaciju
  7. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za gospodarstvo
  8. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnicipod točkama1. – 3. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje jeraspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama  4. – 8. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 4. – 7. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

Kriterij za pristupnike pod točkom 8. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na  diplomskoj razini studija.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Za radna mjesta pod točkama 4. – 8. provest će se psihološko testiranje.
 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.