Skip to content Skip to navigation

Nova akademska godina - 2021./2022.

najava nastava 2021

Poštovane studentice i studenti, na početku nove akademske godine 2021./2022. želimo vam puno uspjeha, a našim brucošima upućujemo dobrodošlicu na FOI.

Akademska godina započinje 27. rujna, a s obzirom na situaciju vezanu uz pandemiju koronavirusa, kontaktna nastava na Fakultetu odvijat će se uz poštivanje važećih epidemioloških mjera

Kako bismo zaštitili jedni druge te omogućili studentima, kao i djelatnicima Fakulteta čim višu razinu sigurnosti i zaštite od pandemije, pozivamo vas da se cijepite i time zaštitite svoje zdravlje, ali i zdravlje drugih.

Raspored nastave, kao i model izvođenja nastave bit će objavljeni tijekom rujna, a na web stranici Fakulteta objavljen je akademski kalendar za ak. godinu 2021./2022.