Skip to content Skip to navigation

FOI raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske studije

Objavljeno: 01.10.2018

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomske studije. Natječaj je otvoren do 31. listopada 2018. godine.

Objavljeni su natječaji:

  • za upis studenata na Poslijediplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI.
  • za upis studenata na poslijediplomske Specijalističke studije:
  1. MENADŽMENT POSLOVNIH SUSTAVA - završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta poslovnih sustava, univ. spec. oec.
  2. UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA - završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja sigurnošću i revizije informacijskih sustava, univ. spec. inf.

Natječaj je otvoren do 31.listopada 2018. godine.

Prijavi na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij treba priložiti:

  1. ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe preddiplomskog i diplomskog (ili dodiplomskog) studija
  2. ovjereni prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog (ili dodiplomskog) studija svih predmeta ili dopunska isprava o studiju (samo pristupnici koji nisu završili studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  3. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  4. rodni list i dokaz o državljanstvu
  5. životopis
  6. motivacijsko pismo s prijedlogom o području istraživanja.

Prijavi se mogu, ali ne moraju, priložiti i preporuke profesora i/ili mogućeg mentora i popis objavljenih radova.

Kontakt: pdsreferada@foi.hr, 042 390 808

Preuzmite natječaj u digitalnom obliku.