Skip to content Skip to navigation

Natječaj za upis na poslijediplomske studije

Objavljeni su natječaji za upis na Poslijediplomski doktorski studij Informacijsko-komunikacijske znanosti i upis na Poslijediplomske specijalističke studije (1) Menadžment poslovnih sustava i (2) Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava. Natječaji su otvoreni do 30. rujna 2016. godine.

Prijavi na natječaj za upis na poslijediplomske studije treba priložiti:

  1. ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe dodiplomskog studija
  2. ovjereni prijepis ocjena  dodiplomskog studija iz svih predmeta (samo pristupnici koji nisu završili dodiplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  3. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  4. životopis
  5. rodni list i dokaz o državljanstvu

Natječaj možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Natječaj

Kontakt: pdsreferada@foi.hr, 042 390 808