Skip to content Skip to navigation

Produljen je rok za prijave na Natječaj za upis na poslijediplomske studije FOI-ja

Objavljeno: 04.10.2016

Produljen je rok za prijave na Natječaj za poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomske specijalističke studije do 31. listopada 2016. 

Prijavi na natječaj za upis na poslijediplomske studije treba priložiti:

  1. ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe dodiplomskog studija
  2. ovjereni prijepis ocjena  dodiplomskog studija iz svih predmeta (samo pristupnici koji nisu završili dodiplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  3. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  4. životopis
  5. rodni list i dokaz o državljanstvu

Natječaj možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Natječaj

Detalje natječaja možete vidjeti i u vezanoj vijesti.

Kontakt: pdsreferada@foi.hr, 042 390 808