Skip to content Skip to navigation

Natječaj za obavljanje stručne prakse u HNB-u

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima/stručnjakinjama iz Republike Hrvatske i iz zemalja Europske unije u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava raspisuje Natječaj za obavljanje studentske stručne prakse.

HRVATSKA NARODNA BANKA

radi potpore budućim, mladim stručnjacima/stručnjakinjama iz Republike Hrvatske i iz zemalja Europske unije u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje studentske stručne prakse

u 2013. godini, u trajanju od najviše 25 radnih dana, za 12 studenata/studentica.

a) Uvjeti

 • završena najmanje druga godina studija, odnosno upisana/u tijeku treća ili viša godina studija
 • prosjek ocjena cjelokupnog studija najmanje 4,00
 • program studija koji odgovara poslovanju i potrebama Hrvatske narodne banke (ekonomija, matematika,fizika, informacijske znanosti, psihologija, ovisno o iskazanom interesu organizacijskih jedinica)
 • regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse

b) Kriteriji odabira

 • podudarnost programa studija s potrebama Hrvatske narodne banke
 • visina prosjeka ocjena
 • procjena motivacije i interesa

c) Potrebna dokumentacija za natječaj

 • popunjeni obrazac "Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse" (elektronička verzija)
 • uputnica obrazovne institucije za studente kojima je praksa obvezatna odnosno osobna molba za studente kojima praksa nije obvezatna
 • ovjereni prijepis svih ocjena s naznačenim prosjekom, a ako je riječ o preddiplomskom i diplomskom studiju
 • potrebna su oba prosjeka (za strane studente potreban je i prijepis na engleskom jeziku)
 • ako raspon ocjena nije u skladu s hrvatskim, od 1 do 5, potreban je dokument obrazovne institucije s rasponom

Odabrani studenti za obavljanje prakse naknadno još trebaju dostaviti presliku zdravstvene iskaznice (studenti iz Republike Hrvatske) odnosno potvrdu o reguliranom zdravstvenom osiguranju za trajanja prakse i presliku putovnice (strani studenti).

Osoba za kontakt: RENATA MARINOVIĆ, tel. (385 1) 4565-051, e-adresa renata.marinovic@hnb.hr

Popunjeni obrazac "PRIJAVNICA ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE STRUČNE PRAKSE" molimo dostavite elektronički na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr, a pripadajuću papirnatu prijavnu dokumentaciju molimo dostavite poštom, najkasnije do petka, 22. ožujka 2013. (uključivo), na

HRVATSKA NARODNA BANKA

Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb

Sektor podrške poslovanju

Direkcija za upravljanje ljudskim resursima

s naznakom "Prijava na natječaj za obavljanje studentske stručne prakse"