Skip to content Skip to navigation

HNB objavila natječaj za dodjelu stipendija

Objavljeno: 11.02.2019

Hrvatska narodna banka je objavila natječaj za dodjelu deset stipendija studentima preddiplomskih i/ili diplomskih studija iz polja ekonomije, informatike i matematike. Krajnji je rok za podnošenje prijava i zahtijevane dokumentacije ponedjeljak, 25. veljače 2019. (uključivo).

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima određenog profila potrebnog za rad u Banci, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima, stoga u 2019. godini dodjeljuje ukupno deset stipendija studentima preddiplomskih i/ili diplomskih studija iz polja ekonomije, informatike i matematike koji podnesu prijavu na natječaj putem popunjenoga elektroničkog obrasca PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJE OD HRVATSKE NARODNE BANKE (u nastavku teksta: e-Prijavnica), i to:

  • četiri iz polja ekonomije – (za studente I. ili II. godine, diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskog stručnog studija, odnosno IV. ili V. godine integriranoga sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija)
  • četiri iz polja informatike – (za studente III. godine, preddiplomskoga stručnog ili sveučilišnog studija te studente I. ili II. godine, diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskog stručnog studija)
  • dvije iz polja matematike – (za studente I. ili II. godine diplomskoga sveučilišnog studija).

Za odabrane stipendiste u 2019. godini visina stipendije iznosit će 3.000,00 kn neto mjesečno.

Popunjena e-Prijavnica dostavlja se elektronički na adresu: ljudski.resursi@hnb.hr, a zahtijevani dokumenti mogu se dostaviti preporučeno, poštom, na adresu

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom
"Prijava na natječaj za dobivanje stipendije Hrvatske narodne banke u 2019."

ili uručiti osobno u pisarnici Hrvatske narodne banke.

Više informacija o natječaju pročitajte OVDJE.