Skip to content Skip to navigation

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala natječaj za tri stipendije

Objavljeno: 22.11.2022

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je objavila natječaj za dodjelu do 3 studentske stipendije te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija. Više informacija objavljujemo u nastavku.

Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?

 •  Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)

 

Što HBOR nudi stipendistima?

 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kuna do najviše 2.700,00 kuna neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od radnih mjesta koji obuhvaćaju poslove koje u IT industriji obavljaju sistem analitičar ili sistem administrator ili projektant programer poslovnih aplikacija

   

Rad u HBOR-u omogućuje:

 • Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
 • Rad na modernim platformama (Kubernets, Docker, IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 • Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, PrimeNG, Vaadin, Node.js, Power BI i dr.)
 • Rad s najsuvremenijim alatima (Gitlab, Redmine, Selenium, Sizzy, Figma i dr.)
 • Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja

 

Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:

 • Redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendistu
 • Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze

 

Kako izvršiti prijavu?

 • Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na mrežnoj stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
 • Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije
 • Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
 • Motivacijsko pismo i životopis
 • Presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ako ih student posjeduje

 

 • Rok za prijavu je produljen do: 04.12.2022.

 

 • Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:
 • Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2022./2023.
 • Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)

Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

Više informacija pročitajte ovdje.