Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 26.03.2018

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora na Katedri za gospodarstvo, jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora na Katedri za razvoj informacijskih sustava, jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog profesora na Katedri za gospodarstvo, jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo te za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme za razdoblje trajanja prijekta IP-2014-09-7854.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje
 

N A T J E Č A J
 

za izbor

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanu uz marketing i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za gospodarstvo
2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz upravljanje informatičkim uslugama i informacijske sustave u uredskom poslovanju na Katedri za razvoj informacijskih sustava
3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanu uz opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo
4. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje informacijske i kounikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo
5. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili polje ekonomije ili u području prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta IP-2014-09-7854 Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu – HigherDecision

Prijavi na natječaj pristupnicipod točkama1. – 4.dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom5.dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu ilidokaz o državljanstvu neke druge države, popis radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti ili polje ekonomije ili u području prirodnih znanosti, polje matematika. Pristupnici pod točkama 1. do 4. kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.