Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor dva suradnika

Objavljeno: 06.09.2018
Aktivan do:
05.10.2018

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu raspisuje Natječaj za izbor dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž).

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

 

  • jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, u sklopu “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” Hrvatske zaklade za znanost
  • jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz mreže računala, arhitektura računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj. 
Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

Dodatni uvjeti za pristupnike pod točkom 1.:
- Entuzijazam u području baza podataka, podatkovne znanosti i open-source pristupa te želja za učenjem i istraživanjem.
- Poznavanje osnova računalne forenzike i forenzičke analize.
- Poznavanje osnova sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka.
- Poznavanje osnova sustava za upravljanje tzv. NoSQL bazama podataka.
- Poznavanje programskih jezika za rad s podacima, programskih jezika za grafička sučelja (Visual Basic i/ili Gambas i sl.) i skriptnih jezika za rad s podacima (Python, NodeJS i/ili R).

Pristupnici pod točkom 1. uz prijavu trebaju priložiti skraćeni prijedlog istraživanja vezan uz forenziku baza podataka, a sa svim prijavljenim pristupnicima će se obaviti intervju i test znanja u prethodno navedenim područjima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.  
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Za radna mjesta po ovom natječaju provest će se psihološko testiranje.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.

Narodne novine