Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 19.02.2016

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaje za jednog nastavnika u naslovno (bez zasnivanja radnog osdnosa) zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, jednog suradnika u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti te dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti i područje prirodnih znanosti. Više možete pročitati u nastavku Natječaja.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

 

  1. jednog nastavnika u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika za grupu predmeta vezanih uz njemački jezik na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline
  2. jednog suradnika u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz višeagentne sustave na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  3. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz baze podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  4. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje prirodnih znanosti, polje matematika znanosti za grupu predmeta vezanih uz matematiku  na Katedri za kvantitativne metode (do povratka privremeno nenazočne djelatnice)

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Prijavi na natječaj pristupnici  pod točkom  1.  dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.
Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 2. do 4.  dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj. Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.  
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.