Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor asistenta

Objavljeno: 09.11.2018
Aktivan do:
07.12.2018

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, u sklopu "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" Hrvatske zaklade za znanost.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, u sklopu "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" Hrvatske zaklade za znanost.

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

Dodatni uvjeti za pristupnike:

- Entuzijazam u području baza podataka, podatkovne znanosti i open-source pristupa te želja za učenjem i istraživanjem.
- Poznavanje osnova računalne forenzike i forenzičke analize.
- Poznavanje osnova sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka.
- Poznavanje osnova sustava za upravljanje tzv. NoSQL bazama podataka.
- Poznavanje programskih jezika za rad s podacima, programskih jezika za grafička sučelja (VisualBasic i/ili Gambas i sl.) i skriptnih jezika za rad s podacima (Python, NodeJS i/ili R).

Pristupnici uz prijavu trebaju priložiti skraćeni prijedlog istraživanja vezan uz forenziku baza podataka, a sa svim prijavljenim pristupnicima će se obaviti intervju i test znanja u prethodno navedenim područjima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za radna mjesta po ovom natječaju provest će se psihološko testiranje.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.