Skip to content Skip to navigation

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Objavljeno: 25.02.2016

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Rok za prijavu na Natječaj je petak 29. travnja 2016. do 16 sati.

Natječaj i Pravilnik možete naći na sljedećoj web stranici Sveučilišta u Zagrebu

Napomena: Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 9. veljače 2016. donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade (u prilogu) prema kojem se sada za Rektorovu nagradu može predložiti rad u ovim kategorijama:

  • Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
  • Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
  • Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora),
  • Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
  • Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora),
  • Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora).