Skip to content Skip to navigation

Izobrazba u području javne nabave (početak listopad/studeni) - Natječaj

Objavljeno: 01.09.2017

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pismenom ispitu koji provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

 

Program izobrazbe izvodi se u trajanju od 50 nastavnih sati u prostorijama Fakulteta. Očekivani početak je kraj listopada ili početak studenog. Više o programu moguće je pročitati na stranici https://www.foi.unizg.hr/studiji/czvu/izobrazba-jn.

Program i prijavnicu s uputama za prijavu možete naći na stranici: https://www.foi.unizg.hr/studiji/czvu/izobrazba-jn/prijave