Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – dr. sc. Vladimir Kovšca

Objavljeno: 29.11.2018

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Vladimir Kovšca.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću
 

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 27. studenoga 2018. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Vladimir Kovšca.

 

 

                                                                                                                                                  D E K A N:

                                                                                                                                    Prof. dr. sc. Neven Vrček, v. r.