Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 21.04.2017

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočne djelatnice) u Centru za međunarodne projekte.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

objavljuje

NATJEČAJ

                                                

Za radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočne djelatnice) u Centru za međunarodne projekte

Uvjeti:

 • završen  dodiplomski (VSS) odnosno diplomski studij društvenog, humanističkog, prirodnog ili tehničkog smjera
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (poželjno poznavanje još jednog jezika)

Dodatne potrebne kompetencije, vještine, iskustvo:

 • dobre organizacijske vještine
 • izrazita sklonost radu u timu
 • dobre komunikacijske vještine
 • poznavanje rada na računalu (CMS, MS Office, društveni mediji)
 • izvrsna pismenost
 • analitičke sposobnosti i kreativan pristup rješavanju problema
 • iskustvo u prijavama i radu na nacionalnim i međunarodnim projektima

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom «NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA – Centar za međunarodne projekte“. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.