Skip to content Skip to navigation

Odabir kandidata temeljem objavljenog natječaja

Objavljeno: 06.06.2017

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočne djelatnice) u Centru za međunarodne projekte  obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Nikolina Mamlić, mag.oec.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočne djelatnice) u Centru za međunarodne projekte  obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Nikolina Mamlić, mag.oec.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.