Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 22.12.2016

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste -  OSTALA RADNA MJESTA I. VRSTE- RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

objavljuje

NATJEČAJ

                                                

 Za radno mjesto I. vrste -  OSTALA RADNA MJESTA I. VRSTE- RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme od 6 mjeseci

Uvjeti:

  • radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za računovodstvene poslove (završen dodiplomski (VSS) ili diplomski studij ekonomskog usmjerenja)
  • jedna godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Poznavanje rada na računalu
  • Sklonost timskom radu i komunikativnost.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom «NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK U RAČUNOVODSTVU“. Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.