Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 22.12.2016

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste - OSTALA RADNA MJESTA I. VRSTE – STRUČNI SURADNIK ZA KNJIŽNIČARSKE POSLOVE––DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR -1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

objavljuje

NATJEČAJ

 

radno mjesto I. vrste - OSTALA RADNA MJESTA I. VRSTE – STRUČNI SURADNIK ZA KNJIŽNIČARSKE POSLOVE––DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR -1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 6 mjeseci

Uvjeti:

  • završen Filozofski fakultet – studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva, u tom slučaju prednost imaju osobe sa završenim Fakultetom organizacije i informatike ili nekim drugim fakultetom društvenog usmjerenja.

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete.

  • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Poznavanje rada na računalu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit ili propisanu stručnu spremu dužni su tražene uvjete steći u rokovima propisanim Zakonom o knjižnicama.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz zamolbu su kandidati dužni priložiti kratak životopis, domovnicu i dokaze o stručnoj spremi. Dokumenti se podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave na natječaj s kopijom tražene dokumentacije o uvjetima podnose se u roku od osam dana po objavi natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42000 Varaždin, s naznakom „OSTALA RADNA MJESTA I. VRSTE – STRUČNI SURADNIK ZA KNJIŽNIČARSKE POSLOVE - DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR“.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.