Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 23.09.2016

Fakultet ogranizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz višeagentne sustave na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti i Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje prirodnih znanosti, polje matematika za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode (do povratka privremeno nenazočne djelatnice)

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz višeagentne sustave na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  2. izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje prirodnih znanosti, polje matematika za grupu predmeta vezanih uz matematiku  na Katedri za kvantitativne metode (do povratka privremeno nenazočne djelatnice)

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici  su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici pod točkom 1.  dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena doktorskog studija, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 2. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj. Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.