Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 25.10.2016

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog profesora  (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz elektroničko i mobilno poslovanje i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za razvoj informacijskih sustava.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog profesora  (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz elektroničko i mobilno poslovanje i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za razvoj informacijskih sustava

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 1. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.