Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje – Mihaela Bosak

Objavljeno: 05.05.2022

Dana 17. svibnja 2022. godine u sklopu redovite nastave na Fakultetu organizacije i informatike, s početkom u 10:15 sati bit će održano nastupno predavanje Mihaele Bosak na temu „Konveksnost i konkavnost funkcija realnih varijabli“.

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno - nastavna, umjetničko - nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

OGLAŠAVAM

da će dana 17. svibnja 2022. godine, s početkom u 10:15 sati, u sklopu redovite nastave iz predmeta Matematika 2, biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE

 

MIHAELE BOSAK

predloženice za izbor u nastavno zvanje PREDAVAČICE za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode

KONVEKSNOST I KONKAVNOST FUNKCIJA REALNIH VARIJABLI

Nastupno predavanje održat će se u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 (FOI 1).

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, član
  3. Prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, članica

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

DEKANICA:

                                                                     Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v.r.