Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje – dr. sc. Petra Žugec

Objavljeno: 24.05.2023

Dana 06. lipnja 2023. godine, u sklopu redovite nastave na Fakultetu organizacije i informatike, s početkom u 10:15 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Petre Žugec na temu „Određeni integrali“.

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno - nastavna, umjetničko - nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

 

OGLAŠAVAM

da će dana 06. lipnja 2023. godine, s početkom u 10:15 sati, u dvorani 1, FOI 1, Pavllinska 2, Varaždin, u sklopu redovne nastave na predmetu Matematika 2, biti održano

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

DR. SC. PETRE ŽUGEC

predloženice za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto DOCENTICE za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na temu

 

ODREĐENI INTEGRALI

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, predsjednica

prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, član

doc. dr. sc. Hrvoje Planinić, član

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

 

DEKANICA:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v.r.