Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje

Objavljeno: 05.06.2017

Dana 14. lipnja 2017. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 15,  FOI 2, s početkom u 10:00 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Martine Tomičić Furjan na temu „Mjerenje performansi poslovnih procesa".

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

O  G  L  A  Š  A  V  A  M

da će dana 14. lipnja 2017. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 15 (FOI 2),  s početkom u 10:00 sati biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE 

dr. sc. MARTINE TOMIČIĆ FURJAN

predloženice za izbor u znanstveno nastavno zvanje DOCENTICE za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti:

MJERENJE PERFORMANSI POSLOVNIH PROCESA

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Stjepan Vidačić, predsjednk
  2. Izv.prof.dr.sc. Robert Fabac, član
  3. Izv.prof.dr.sc Željko Dobrović, član

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.

D  E  K  A  N :       

Prof.dr.sc. Neven  Vrček