Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje

Objavljeno: 10.01.2017

Dana 18. siiječnja 2017. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 2 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Petra Krešimira IV br.15, s početkom u 14:15 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Kristine Detelj na temu „Unutarnje poduzetništvo".

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

O  G  L  A  Š  A  V  A  M

da će dana 18. siječnja  2017. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 2 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Petra Krešimira IV br. 15,  s početkom u 14:15 sati biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE 

dr. sc. KRISTINE DETELJ

predloženice za izbor u znanstveno nastavno zvanje DOCENTICE za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija:

UNUTARNJE PODUZETNIŠTVO

 

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

 

  1. Prof.dr.sc. Marko Kolaković, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Marijan Cingula, član
  3. Izv.prof.dr.sc. Ksenija Vuković, članica

 

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.

 

D  E  K  A  N :       

Prof.dr.sc. Neven  Vrček