Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje

Objavljeno: 11.04.2017

Dana 19. travnja 2017. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 10 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, s početkom u 10:00 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Ive Gregurec na temu „Elementi internetskog marketinškog spleta".

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

O  G  L  A  Š  A  V  A  M

da će dana 19. travnja 2017. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 10 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2,  s početkom u 10:00 sati biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE 

dr. sc. IVE GREGUREC

predloženice za izbor u znanstveno nastavno zvanje DOCENTICE za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija:

ELEMENTI INTERNETSKOG MARKETINŠKOG SPLETA

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Jurica Pavičić, predsjednk
  2. Izv.prof.dr.sc. Mirko Palić, član
  3. Izv.prof.dr.sc Damir Dobrinić, član

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.

D  E  K  A  N :       

Prof.dr.sc. Neven  Vrček