Skip to content Skip to navigation

NAJAVA - Međunarodna znanstvena konferencija u Varaždinu

Objavljeno: 05.07.2019
Varaždinska županija zajedno s Fakultetom organizacije i informatike (Poduzetnički laboratorij) organizira Međunarodnu konferenciju u Varaždinu, posvećenu razmjeni iskustava u poduzetničkom obrazovanju s ciljem provođenja komparativne analize obrazovnih modela u drugim Europskim regijama. Konferencija će se održati 7. studenog 2019. u Varaždinu.
 

Glavna tema ove konferencije bit će obrazovanje u poduzetništvu. Glavni cilj konferencije je razviti poduzetničke vještine među mladima, kako bi znali prepoznati poslovne mogućnosti i kako bi mogli razumjeti ulogu poduzetništva. Ideja je doprinijeti razvoju osobnih kvaliteta mladih ljudi kao što su kreativnost, odgovornost, preuzimanje rizika, rješavanje problema, timski rad, kao i relevantne poslovne kompetencije o tome kako stvoriti i voditi poslovanje. To su sve transverzalne vještine koje su potrebne u svijetu koji se brzo mijenja, u kojem je potrebno brzo reagirati i prilagoditi se novim pravilima globalnog tržišta.


Cilj konferencije je usklađen s politikama Europske unije. Naime, poduzetništvo je u očima Europske unije mnogo je više od same ideje da pojedinci postanu poduzetnici. Naime, tu je riječ o vještinama i sposobnostima koje svatko treba steći kako bi svladao sve prepreke, kako u privatnom, tako i u poslovnom okruženju.


Varaždinska županija, zajedno s Fakultetom organizacije i informatike (Poduzetnički laboratorij), organizira događaj koji će se održati 7. studenog 2019. u Varaždinu. Događaj će okupiti stručnjake, kreatore obrazovne politike te ravnatelje obrazovnih ustanova, kojima će pružiti bolji uvid u vertikalu poduzetničkog obrazovanja u Varaždinskoj županiji (od vrtića, osnovnog, srednjeg do fakultetskog obrazovanja), kao i u horizontalni pregled (obrazovanje odraslih i socijalno poduzetništvo).


Cilj je također razmijeniti iskustva sa susjednim institucijama i čuti kako to funkcionira u cijeloj regiji. Koji modeli i metodologije se danas koriste? Koji su učinci tih metodologija? Ovo su samo neka od pitanja o kojima će se raspravljati na konferenciji.

Konačni cilj konferencije je razviti prijedloge za nove nastavne planove i programe, koji će potom biti na raspolaganju svim članovima Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions) i drugim zainteresiranim stranama.


Raspored konferencije dostupan je OVDJE.